thaiengmath

  

 

 

หน้านี้โหลดเอกสารติว

และใช้สำหรับทบทวน

ความสะดวกย้อนหลัง

 

 

เอกสารประกอบติว ภาค ข 

 

ระเบียบบริหาร ศธ.ติวฟรี  

 

บริหาร ศธ. ติวฟรี ต้องดู  

 

บริหาร ศธ. ติวฟรี ต้องดู   

 

บริหาร ศธ. ติวฟรี ต้องดู  

 

ติว 1. สรุปการบริหาร ศธ.  

 

ติว 2. ข้อสอบระเบียบบริหาร  

 

ติว 3 พื้นฐานเรื่อง 19/2560 

 

ติว 4. คำสั่ง คสช 19/2560 

 

ติว 5. พ.ร.บ. การศึกษา 1  

 

ติว 6. พ.ร.บ. การศึกษา 2  

 

ติว 7. ข้อสอบ สป.ศธ และ กศน 

 

ติว 8. เน้นเฉลยข้อสอบชุดที่ 2 

 

ติว 9. เจตคติจริยธรรมข้าราชการ 

 

ติว 10. จริยธรรมข้าราชการครูฯ 

 

ติว 11. ระเบียบข้าราชการครู  

 

ติว 12. ระเบียบข้าราชการครูฯ  

 

ติว 13. ทบทวนระเบียบครูฯ  

 

 ติว 14. กิจการบ้านเมืองที่ดี  

 

ติว 15. กิจการบ้านเมืองที่ดี 2  

 

ติว 16. ทบทวนข้อสอบกิจการฯ 

 

ติว 17. ทบทวนข้อสอบกฏหมายพื้นฐาน 

 

 

--------------------------------- 

 

 

ติว 18. บริหารงานภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

 

ติว 19. พรบ ข้อมูลข่าวสาร 

 

ติว 20. งานสารบรรณ  

ติว 21. ยุทธศาสตร์ชาติ  

ติว 22. นโยบายรัฐ สังคม เศรษฐกิจ  

ติว 23. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ติว 24 เน้น ทบทวนข้อสอบกฏหมาย  

 

 

-------------------------


ติวเน้นทบทวนข้อสอบ 6 ครั้ง

ด้านล่างจะเน้นให้เป็นช่วงๆเพื่อ

ใช้สำหรับทบทวนความรู้และดู

แนวข้อสอบ ดูการตอบ พร้อม

การเฉลยต่างๆ และอัพเดตดีๆ

โดยจะเริ่มติวทบทวนข้อสอบนี้

เมื่อได้ผ่านการติวพื้นฐานต่างๆ

ไปแล้วได้ระยะหนึ่ง เริ่มเน้นให้

 


ติว 25 ทบทวนข้อสอบ 1  

ติว 26 ทบทวนข้อสอบ 2  

ติว 27 ทบทวนข้อสอบ 3  

ติว 28 ทบทวนข้อสอบ 4  

ติว 29 ทบทวนข้อสอบ 5  

ติว 30 ทบทวนข้อสอบ 6  

 

 

 

 ภาค ข ส่วนแรก "ปฏิบัติงาน" (100 คะแนน)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 38(ค)2

ซึ่งผู้สอบทุกตำแหน่งต้องใช้ข้อมูลตรงนี้สอบ

มี 29 ชุดการติว ชุดละ 10 - 20 นาที รวม

ใช้เวลาประมาณ 400 นาที เทียบความรู้ได้

ใกล้เคียงการมานั่งติวสด ในห้องติวกับเรา

ประมาณ 1 วันเต็ม (ปกติติวสด 6 ชั่วโมง)

ติวสดจะใช้เงินราวๆ 600 บาท ไม่มีหนังสือ

หรือ 900 - 1000 บาท มีหนังสือให้ด้วย

แต่คอร์สออนไลน์นี้ เน้นสร้างพื้นฐานอีกทั้ง

ช่วยประหยัด จึงจัดให้ที่ไม่ถึง 500 บาท

ได้ความรู้ที่ติวให้นี้ ช่วงแรกๆจะมีโปรฯราคา

แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่ถึง 400 บาท

 

-------------------------------------

 
Online:  1
Visits:  694,434
Today:  23
PageView/Month:  285